Kvietimas dalyvauti Erasmus+ Kvalifikacijų tobulinimo sporto mokymo specialistams mobilumo projekte

Lietuvos fechtavimo federacija, bendradarbiaudama su Lietuvos sporto federacijų sąjunga, laimėjo finansavimą Erasmus+ profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo projektui „Kvalifikacijų tobulinimas sporto mokymo specialistams” (Nr. 2017-1-LT01-KA102-035000). Kviečiame Lietuvos fechtavimo federacijos trenerius pasinaudoti galimybe kelti kvalifikaciją ir dalyvauti konkurse Read More …

LFF rinkiminė-ataskaitinė konferencija – gegužės 20 d.

2017 m. gegužės 20 d. Kaune, Lietuvos sporto universitete (Sporto g. 6) vyks LFF rinkiminė – ataskaitinė konferencija Konferencijos pradžia – 11.00 Darbotvarkė: 1. Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai 2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai 3. Darbotvarkės tvirtinimas 4. LFF prezidento ataskaita apie 2016 metų veiklą 5. Revizijos komisijos pranešimas 6. 2016 m. LFF biudžeto vykdymo apyskaita 7. 2017 m. LFF biudžeto pristatymas 8. Kandidatų į LFF valdymo organų nariu pristatymas Pertrauka 9. LFF valdymo organų rinkimai. LFF narius prašome iki gegužės 15 d. Read More …